budynek policji kryminalnej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • budynek policji kryminalnej
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • dzieci, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , znajomi
  • Mieszkanie w budynku policji, wynajmowane przez gosposię rodziny Czarnych w którym po wyjściu z getta ukrywa się Dorothy Adams (Danusia Czarny) z matką i siedmioma innymi osobami. Po kilku miesiącach dołącza do nich ojciec Danusi.