Given name: nn Family name: Żołnierze AK

  • NO
  • Male
  • nn
  • Żołnierze AK
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Polish
  • Żołnierze AK, którzy weszli do sąsiedniego mieszkania przy, Pańskiej 5, znaleźli w nim ukrywającego się bojownika ŻOBu i go zamordowali, bo uznali go za szpiega. Zofia Breskin była tego świadkiem.

  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, death