Marszałkowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Marszałkowska
  • 134
  • Gmach Centrali PKO w Warszawie
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, death , private/everyday life
  • Polish underground movement
  • Do Gmachu Centrali PKO w Warszawie zostaje odprowadzona Helena Osowska oraz Ida Hepner-Horensztajn. Ida, jako Żydówka, zostaje zwolniona, natomiast Helena Osowska zostaje oskarżona o szpiegostwo na rzecz Niemców i zgładzona.