Given name: Stanisław Family name: Szereszewski

  • YES
  • Male
  • Stanisław
  • Szereszewski
  • Przed wojną był bogatym przemysłowcem i społecznym żydowskim działaczem, prezesem TOPOROLu , działaczem środowisk asymilacyjnych i działaczem Centosu. W getcie lawirował między ,,samopomocą" i Judenratem, szczególnie po pierwszej akcji.Należał do Rady Społecznej przy Joincie jako prezes Żydowskiego Komitetu Pomocy

  • activists
  • str.90-92,95