W grudniu 1941 roku oficjalna działalność Join...

 • YES
 • W grudniu 1941 roku oficjalna działalność Jointu zostaje zakazana przez władze niemieckie. Dyrektorzy Jointu nadal jednak prowadzili swoją robotę jako społeczni działacze w ramach Żydowskiej Samopomocy Socjalnej. Obywatelska Rada przy Joincie, w getcie, była jedną z centralnych komórek niezależnego od Judenratu życia społecznego i odgrywała poważną rolę w działalności socjalnej samopomocy. Do rady tej należeli : patrz osoby. Rada ta była nielegalna. Udzielali się w niej wszyscy 3 dyrektorzy Jointu-Giterman, Guzik, Nojsztadt jak również sekretarz Bornsztajn.

 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, care / social welfare, ZSS
 • 95
 • Related people:

  • Gepner Abram-Adolf

   Kierownik ZZ.( Zakład Zaopatrzenia) przy Judenracie. Przed wojną był bardzo bogatym kupcem i prezesem licznego Związ...

  • Szereszewski Stanisław

   Przed wojną był bogatym przemysłowcem i społecznym żydowskim działaczem, prezesem TOPOROLu , działaczem środowisk as...

  • Kirszenbojm Menachem

   W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownict...

  • Wolfowicz Abram

   An educator. Before the war he was the Head of Jewish junior high school physical education (?). The activist of Jew...

  • Orzech Maurycy

   As a representative of the Bund, he was a member of the Social Council of the JOINT ([American] Jewish Distribution...

  • Frydman Aleksander Zisze

   before the war he was the general secretary of Agudat Israel in Poland and he headed orthodox schooling; he was a ta...

  • Zabłudowski Beniamin

   Before the war was a merchant and a social activist in the circles supporting assimilation. A Judenrat member. Colla...