Given name: Walter Family name: Stamm

  • YES
  • Male
  • Walter
  • Stamm
  • an SS captain, Gestapo functionary

  • Germans
  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 198