Given name: niemieccy oficerowie Family name:

  • NO
  • Male
  • niemieccy oficerowie
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • German
  • in an apartment
  • Niemieccy oficerowie którzy wprowadzają się do mieszkania w którym ukrywa się rodzina Czarnych. Mieszkają wszyscy razem.

  • Germans operations
  • outside of Warsaw