Wynajęty pokój pod Warszawą From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Wynajęty pokój pod Warszawą
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • individual help , outside of Warsaw
  • Wynajęty pokój z kuchnią w którym ukrywa się rodzina Czarnych w podwarszawskiej miejscowości.