Given name: esesmani Family name: NN

  • NO
  • Male
  • esesmani
  • NN
  • From Warsaw
  • German
  • Esesmani, którzy w skutek donosu przyszli do fabryki Williama Czarnego, ojca Dorothy Adams (Danusi Czarny). zrobili przeszukanie. Szukali pieniędzy i kosztowności. Przeszukali budynek cegła, po cegle. Znaleźli i zabrali wszystkie oszczędności Czarnego.