fabryka tekstylna Williama Czarnego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • fabryka tekstylna Williama Czarnego
  • other
  • Fabryka w której naprawiane są niemieckie mundury. Właścicielem jest William Czarny, ojciec Dorothy Adams ( Danusi Czarny). W fabryce zatrudniona jest najbliższa i dalsza rodzina Czarnych i dodatkowo około 200 osób.