Given name: Członkowie Judenratu Family name: NN

  • NO
  • Male
  • Członkowie Judenratu
  • NN
  • From Warsaw
  • no information
  • Jewish
  • Przyszli do fabryki i zaszantażowali Williama Czarnego, aby zwolnił swoich pracowników i zatrudnił ich rodziny. W przeciwnym razie zostanie on razem ze swoją rodziną wpisany na listę do wysiedlenia i transportu do Treblinki. Czarny ugiął się i zatrudnił ich rodziny. Zwolnił swoich pracowników, którzy zostali bez pracy i wywieziono ich do Treblinki.