Given name: Jerzy Family name: Makowiecki

 • NO
 • Male
 • Jerzy
 • Makowiecki
 • „Tomasz Malicki”
 • 1896-01-23
 • 1944-06-13
 • Warszawa
 • No
 • From Warsaw
 • Ochota
 • ul. Jesionowa
 • Polish
 • higher
 • on surface
 • other danger
 • Działa w AK, współpracuje też z referatem finansowym Rady Pomocy Żydom, rozdzielając środki Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie.

 • Poles operations, underground activity, help, death
 • atmosphere , other help, Polish underground movement , financial assistance, quarter/district, material help
 • Jerzy Makowiecki, inżynier, działacz konspiracji, kierownik Wydziału Informacji BIP ZWZ AK, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego. W czerwcu 1944 Makowiecki i jego żona Zofia porwani zostali ze swojego domu na Ochocie, wywiezieni na obrzeża miasta w rejon wsi Górce (obecnie Bemowo) i zastrzeleni przez członków grupy dywersyjnej, kierowanej przez Andrzeja Popławskiego, ps. „Sudeczko”; ci sami zabójcy wcześniej rozstrzelali też Ludwika Widerszala, pracownika Wydziału kierowanego przez Makowieckiego. Morderstwo to po wojnie przypisywano Narodowym Siłom Zbrojnym; w latach ’80 wśród inspiratorów zaczęto wymieniać Witolda Bieńkowskiego.

 • Str. 2 – 3