Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • deportation
  • Poles operations, underground activity, help
  • atmosphere , other help, monastery/church, Polish underground movement , one-off help
  • Zofia Kossak-Szczucka (FOP) publikuje ulotkę, piętnującą obojętność wobec prześladowań Żydów.

    Chodzi o odezwę FOP, noszącą tytuł „Protest!”.

  • Str. 2 – 3