Given name: drugi brat Family name: Lempke

  • NO
  • Male
  • drugi brat
  • Lempke
  • From Warsaw
  • Polish
  • other danger
  • Właściciel kamienicy w której ukrywa się rodzina Czarnych. Brat pana Lempke. Gdy się o tym dowiaduje, proponuje przedstawić ich sąsiadom. Rodzina Czarnych zdecydowanie odmawia.

  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, housing, help