mieszkanie kochanki Lempke From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • mieszkanie kochanki Lempke
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • children, individual help , acquaintances
  • Dorothy Adams (Danusia Czarny) zamieszkuje razem z rodzicami z Niną, która jest kochanką pana Lempke, w jej kawalerce. Nina pracowała jednocześnie dla polskiego podziemia i gestapo. Czarny płacili jej za mieszkanie 50$ miesięcznie.