Given name: Mendel Family name: Herman

 • YES
 • Male
 • Mendel
 • Herman
 • No
 • From Warsaw
 • Wola
 • Wolska 44
 • Smocza 18
 • Jewish
 • Rzezak rytualny, miał 8 dzieci. W czasie wojny był z rodziną w getcie, zmarł.

 • private life / daily life
 • death