Given name: Salomon Family name: Herman

 • YES
 • Male
 • Salomon
 • Herman
 • No
 • From Warsaw
 • Wola
 • Wolska 44
 • Smocza 18, Miła 3
 • Jewish
 • Syn Mendla i Miriam. W czasie wojny znalazł się z rodziną w getcie. W czasie powstania był z matką i siostrą Simą w bunkrze na Miłej 3. Gdy bunkier odkryto, zostali zabrani na Umschlagplatz i na Majdanek, gdzie Salomon najprawdopodobniej zginął.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, in the ghetto
 • private life / daily life
 • around the author
 • Książka pisana między 1952 a 1954 rokiem. Dokumentuje życie w warszawskim getcie od momentu jego powstania aż po ostatnie dni.
  Jak wyglądało życie w getcie? Jakie organizacje działały, jak pomagały lub powinny były pomóc mieszkańcom getta? Jak to się stało, że tak wielu przetrwało żyjąc w tak strasznej izolacji? Michel Mazor szczegółowo opisuje zniknięcia getta z powierzchni ziemi.
  Książka jest studium życia politycznego i socjalnego w warszawskim getcie.

 • 171