Given name: Eliasz Family name: Dombrowski

  • YES
  • Male
  • Eliasz
  • Dombrowski
  • 1942
  • Treblinka
  • Author's of the testimony father, didn't want to hide outside the ghetto; deported to Treblinka during the First Action.

  • around the author
  • Plochocka, Zofia; relacja 301-5555 (testimony 301-5555)