Leszno From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Leszno
 • 109/111
 • Kwarantanna dla Żydów
 • in the Ghetto
 • Poles operations, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , other help, contacts with other Jews , individual help , material help , work, acquaintances
 • Łaja Feldberg pracuje na kwarantannie dla Żydów, która znajduje się poza granicą getta.

 • Str. 1