Kacza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Kacza
  • 21
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , stranger, Polish Police, one-off help
  • Mieszkanie państwa Bartczaków. Mieszkał tam też pan Gołąbek, granatowy policjant. *Punkt przerzutowy* dla wielu Żydów wychodzących z getta.