Grochowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Grochowska
  • szkoła z internatem
  • Ghetto Uprising
  • private/everyday life
  • children
  • Szkoła z internatem, do której przez rok chodziła Maria Borowska (Celina Braw).