Działalność SOB From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Działalność SOB
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto
  • underground activity, help
  • other help, Polish underground movement
  • Działacze SOB pomagali Żydom zarówno po stronie aryjskiej jak i w getcie.

  • Relacja Zygmunta Rytla w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 198-201