W tym samym czasie kiedy Centos zaczął zakłada...

 • YES
 • W tym samym czasie kiedy Centos zaczął zakładać specjalne punkty opieki dla dzieci ulicy( 66) Adam Czerniakow, przewodniczący Judnratu, zarządził, by również policja getta zajęła się problemem dzieci ulicy, szczególnie w momencie gdy plaga kieszonkowców i małych złodziei stała się nagminna. Zaproponował również kierownictwu Centosu nawiązanie kontaktu z komendanturą policji getta przy próbach rozwiązania problemu dzieci ulicy. Był to jedyny przypadek gdzie nastąpiła pewna koordynacja działania między Centosem a policją w getcie

 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • CENTOS, children, Judenrat, Jewish police, criminality, beggars
 • Berman, Adolf, Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]

 • str.116
 • Related people:

  • Czerniaków Adam

   An engineer. Before the war he was in the town council. He was not a bad speaker. She performed several times during...

  • Kudaszewski Julian

   An industrialist. Polish partner of Emil Wajc - they ran a factory of brushes in the ghetto. At an initiative group'...