Berland dzwoni do firmy, rozmawia z szefem Tań...

  • YES
  • Berland dzwoni do firmy, rozmawia z szefem Tańskim, który mu opowiada, że miał już wszystkie potrzebne przepustki, ale gdy udał się z nimi na gestapo, żeby je poświadczyć, oficer podarł papiery i skrzyczał Tańskiego, że stara się pomagać Żydom

  • 1943-04-19
  • 1943-04-25
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • Poles, aid, the 'Aryan' side
  • 42
  • Related people: