Imię: Nieznane Nazwisko: [szewc]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [szewc]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Szewc, u którego przez ok. miesiąc mieszkał Majlech Kisielnicki. Co tydzień musiał mu płacić coraz więcej. Po miesiącu wrócił do getta.

  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa