Imię: Nieznane Nazwisko: [Ukrainiec]

  • TAK
  • Mężczyzna
  • [Ukrainiec]
  • Z Warszawy
  • Ukrainiec
  • W czasie akcji zgodził się nie zabierać z mieszkania Heleny Jelin, i Rozy i Klary Salamon. Stanął w korytarzu i mówił innym żołnierzom, że w tym mieszkaniu nikogo nie ma. Ten sam Ukrainiec, który je uratował, jakiegoś starego człowieka pobił na śmierć.

  • wysiedlenie
  • terror