Imię: Nieznane Nazwisko: [Portier]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [Portier]
  • Z Warszawy
  • Chmielna
  • Polak
  • Nocny portier w hotelu na Chmielnej. Gdy zjawili się tam Frank i Martin Stifel, zorientował się chyba, że są Żydami, i nie wpisał ich do ksiegi gości. W nocy niemiecka policja sprawdzała ten i wszystkie okoliczne hotele. Portier powiedział, że hotel jest pusty, i nikt nie jest wpisany jako gość.

  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa