Imię: Wanda Nazwisko: [Nieznane]

  • NIE
  • Kobieta
  • Wanda
  • [Nieznane]
  • Nie
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Przedwojenna znajoma Borensztajnów. Po wyjściu z getta na jesieni 1942 r. zamieszkał u niej Chaim Borensztajn. Podawała się za Polkę, która miała męża Żyda. Chaim był u niej 2-3 miesiące, potem stało się to zbyt groźne, gdyż jej ówczesny narzeczony był agentem Gestapo. Po wojnie okazało się, że Wanda też była Żydówką.

  • pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa