Imię: Marek Abraham Nazwisko: Rudnicki

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Marek Abraham
 • Rudnicki
 • Czart
 • 1927-01-24
 • Łódź
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Al. Kościuszki 41 – Łódź; Andrzejów
 • Warszawa – okolice pl. Grzybowskiego; ul. Nowolipki; Paryż
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • na powierzchni
 • grabież, inne zagrożenie, w mieszkaniu, zabójstwo
 • Ojciec Marka, Stanisław Rudnicki, jest lekarzem, matka Cipora, z domu De Grovie, pochodzi z Francji. Marek kończy Liceum Hebrajskie doktora Braudego w Łodzi, w którym duży nacisk kładzie się na świecką edukację. Po wybuchu wojny stosunkowo szybko wyjeżdżają z Łodzi, która staje się niemieckim miastem. W Warszawie Stanisław współpracuje z Korczakiem. Rodzina Marka ginie w getcie, on sam ratuje się dzięki pomocy AK. Po wyjściu na aryjską stronę angażuje się w działalność konspiracyjną w Kedywie, współpracę z Żegotą; bierze udział w powstaniu warszawskim. W czasie wojny studiuje architekturę na tajnych kompletach; po wojnie kończy studia graficzne, współpracuje z wydawnictwami jako ilustrator. W 1957 emigruje do Francji, współpracuje m.in. z Akademią Francuską i dziennikiem Le Monde. Umiera w 2004 roku, w Paryżu.

 • po powstaniu w getcie, powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, autor, biedni, chorzy, działacze, dzieci, inteligencja, konspiracja, lekarze, medycyna, młodzież, negativa, pedagodzy, Polacy, pomoc, próby ratunku, sierocińce, strona aryjska, śmierć, świadomość Zagłady, terror, Ukraińcy, ulica, wokół autora, wyjście z getta, wypadki, wysiedlenie, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
 • Cz. 7 filmu