Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Na ulicy
  • na powierzchni
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, autor, biedni, działacze, dzieci, inteligencja, lekarze, młodzież, negativa, opieka, pomoc, sierocińce, ulica, wokół autora, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Stanisław Rudnicki i jego syn Marek widzą małe dzieci, wyrzucone na ulicę, interweniują.

  • Cz. 2 filmu