Nalewki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nalewki
  • 13
  • fabryka
  • w getcie
  • gospodarcze
  • gospodarka, handel, Polacy, przedsiębiorcy
  • Fabryka ta współpracowała z polską fabryką metalową na terenie getta Nowolipki 68 - wspólnie remontowali maszyny do szycia. Potem wysyłali je na stronę aryjską przez wachę na Żelaznej jako wyroby fabryki - 41 rok

  • Borman, Henryk, relacja 301-5536