Hoża Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Hoża
 • 53
 • Dom prowincjonalny prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
 • na powierzchni
 • działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, klasztor/kościół, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, poza Warszawą, praca, z papierami aryjskimi
 • Maria Eckerling (Goldszmidt) przychodzi do domu prowincjonalnego zgromadzenia sióstr franciszkanek. Prosi o widzenie z matką Matyldą Getter.

 • Cz. 3 filmu