Po zatrzymaniu, w siedzibie Gestapo, Marysia M...

 • NIE
 • Po zatrzymaniu, w siedzibie Gestapo, Marysia Miller odprowadzona zostaje do celi, gdzie siedzi już sporo osób, podejrzewanych o żydowskie pochodzenie. W nocy powtarza sobie w myśli wszystkie modlitwy, święta katolickie etc. Rano zostaje wezwana jako pierwsza na przesłuchanie. Oficer niemiecki każe jej powiedzieć „Ojcze nasz”, potem wymienić siedem grzechów głównych: Marysia recytuje wszystko bez zająknienia. Oficer pyta o dane z kenkarty, Marysia nie popełnia żadnej pomyłki. Następują pytania o Lwów; oficer zaznacza, że świetnie zna to miasto. Marysia zaczyna w panice zmyślać, opowiada bajki, niewiele wie o Lwowie. Okazuje się jednak, że oficer z całą pewnością nie zna Lwowa, nie reaguje bowiem i ze wszystkim się zgadza. Przychodzi niejaki Braun, wyższy rangą oficer, który zaczyna Marysię bardzo dokładnie mierzyć: obwód, długość, szerokość czaszki etc. Zapisuje wszystkie wymiary i wydaje werdykt – według niego Marysia należy do rasy aryjskiej. Zapowiada, że zostanie zwolniona, nakazuje jej jednak przynieść jak najszybciej metrykę. Marysia wychodzi z siedziby Gestapo, wraca na Waliców.

 • 1944-02-00
 • administracyjne, działania Niemców, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, obcy człowiek, z papierami aryjskimi
 • Cz. 4 filmu

 • Powiązani ludzie:

  • [Gestapowiec] Nieznane

   Przesłuchuje Marysię Miller, aresztowaną w nocy. Każe jej powiedzieć „Ojcze nasz”, potem wymienić siedem grzechów gł...

  • Braun Nieznane

   Oficer Gestapo. Przychodzi po przesłuchaniu Marysi Miller, zaczyna ją bardzo dokładnie mierzyć: obwód, długość, szer...

  • Miller Maria

   Ojciec Marii, Chil Szpilberg, jest kupcem, matka – Luba z domu Szmidt – zajmuje się domem. Maria ma starszą siostrę...

  Powiązane miejsca:

  • Al. Szucha 25

   W siedzibie gestapo przy Al. Szucha 25 został zamordowany Józef Szmerel vel Judkowski w lipcu 1944 roku.