Marek Rudnicki zarabia w getcie, m.in. wykonuj...

 • TAK
 • Marek Rudnicki zarabia w getcie, m.in. wykonując portrety gości w kawiarni. Pewnego razu widzi oficera żydowskiej policji, który go wzywa i prosi, by narysował jego portret. Marek rysuje oficera i młodą kobietę, z którą siedzi w kawiarni. Marek spotyka oficera po wojnie, jest dygnitarzem w kinematografii; rozpoznają się nawzajem. Oficer tłumaczy Markowi, że pracował w policji, by ratować swoją matkę.

 • Nieznana
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, autor, inteligencja, młodzież, policja żydowska, usługi, wokół autora, życie prywatne, Żydzi
 • Cz. 2 filmu
 • Powiązani ludzie:

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Marek Rudnicki robi portret na prośbę oficera żydowskiej policji.