Imię: Nieznane Nazwisko: [żołnierz niemiecki]

  • TAK
  • Mężczyzna
  • [żołnierz niemiecki]
  • Z Warszawy
  • Niemiec
  • Żołnierz niemiecki, który pomógł Bronisławie Birnbaum. Gdy kazano wszystkim pracownikom szopu Toebbensa przenieść sie w inne miejsce, rodzice Bronisławy byli w mieszkaniu, kilka domów dalej. Bała się o nich, rozpłakała się. Podszedł do niej ten żołnierz niemiecki i zapytał, czemu płacze. Gdy mu powiedziała, zawołał żydowskiego policjanta, podał mu dane, i kazał przyprowadzić jej rodziców. Przyprowadzono ich. Niemiec powiedział, że nie chce już widzieć łez w jej oczach.

  • działania Niemców
  • Niemcy, pomoc, szopy
  • Relacja Franciszki Tusk-Scheinwechslerowej w „Ten jest z ojczyzny mojej”

  • 399-403