Imię: Nieznane Nazwisko: [przyjaciel Bronisławy Birnbaum]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [przyjaciel Bronisławy Birnbaum]
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • skrytka w mieszkaniu
  • Przyjaciel Bronisławy Birnabuam, który wyszedł z getta i ukrywał się w ich wynajętym samodzielnie mieszkaniu. Nigdy nie wychodził. W mieszkaniu była zrobiona skrytka dla niego i ojca Bronisławy. Dalsze losy nie są znane.

  • mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
  • kontakty z innymi Żydami