Imię: [polski policjant] Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [polski policjant]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polski policjant, który pracował na posterunku granatowej policji. Gdy Janina Forbert została zatrzymana jako Żydówka, ten policjant zaczął z nią rozmawiać, nie wierzył, że ona jest Żydówką - świetnie znała wszystkie modlitwy i litanie. Ale miała niedobre papiery – z Białegostoku. Pech chciał, że ten policjant był właśnie z Białegostoku, i wiedział, że nie było tam kościoła, z którego pochodziły papiery Janiny. Zorientował się oczywiście, że papiery są fałszywe, ale chciał jej pomóc, bo - jak powiedział - jest za młoda na śmierć. Kazał jej znaleźć ludzi, którzy przysięgną, że Janina jest chrześcijanką. Janina znalazła takich ludzi i została zwolniona.

  • pomoc
  • policja polska