Imię: [policjant z getta] Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [policjant z getta]
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Ukrywał się po aryjskiej stronie, w mieszkaniu razem z Eugenią Bergerman, u Polaków antysemitów.

  • kontakty z innymi Żydami