Imię: Nieznane Nazwisko: [organizator wyjazdu Hotelu Polskiego]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [organizator wyjazdu Hotelu Polskiego]
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Jeden żydowskich organizatorów wyjazdu przez Hotel Polski. Bronisława Birnbaum przyszła do niego prosić o papiery, ale nie mieli pieniędzy. On powiedział, że bez pieniędzy nic się nie da zrobić.

  • Hotel Polski
  • kontakty z innymi Żydami