Imię: Nieznane Nazwisko: [kuzynka Haliny Rubinowicz]

 • NIE
 • Kobieta
 • [kuzynka Haliny Rubinowicz]
 • Spoza Warszawy
 • Palestyna
 • Warszawa
 • Żyd
 • Kuzynka Haliny Rubinowicz, która wyszła za mąż za obywatela Palestyny, przyjechała do Polski z wizytą w 1939 r. i nie mogła już wyjechać. Gdy spotkały się w Hotelu Polskim, powiedziała Halinie, że gestapo dało jej wolną rękę w przygotowaniu listy ponad 100 osób na wyjazd do Palestyny. Zaproponowała, że wciągnie jej znajomych na listę.

 • Hotel Polski
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami
 • 101-103