Imię: Nieznane Nazwisko: [Polka]

  • NIE
  • Kobieta
  • [Polka]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Kobieta, która przechowywała Gedeona Stoka. Po jakimś czasie kobieta powiedziała matce, że nie może go trzymać, bo chłopiec mówi do innych dzieci po żydowsku. Tola zabrała go w inne miejsce.

  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa