Imię: Wanda Nazwisko: [Nieznane]

  • NIE
  • Kobieta
  • Wanda
  • [Nieznane]
  • Tak
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Działaczka podziemia, Zydówka, miała ok. 18 lat. Przyniosła Awiwie Finkielsztejn aryjskie papiery, miała z nią kontakt po stronie aryjskiej. Po wojnie - w Izraelu.

  • konspiracja, pomoc
  • konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi