Imię: [Nieznane] Nazwisko:

  • NIE
  • Kobieta
  • [Nieznane]
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Długa 9/18
  • Polak
  • Starsza kobieta, która wynajęła pokój Aronowi Chmielnickiemu będącemu w Warszawie na aryjskich papierach. Przyjęła go serdecznie. Po dwóch dniach Aron został zatrzymany przez policję.

  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa