Imię: [Polka] Nazwisko:

Polka, która udzieliła kilkudniowego schronienia Elfriede i Ozjaszowi Greifingerom, gdy musieli uciekać z Otwocka. M...