Imię: [Polacy] Nazwisko:

Przyjaciele sióstr Blumenkranc. Siostra Lei Edelsburg i Sara Edelsburg mieszkały u nich po ucieczce z getta. Płaciły...