Imię: Nieznane Nazwisko: Kliberg(?)

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kliberg(?)
  • Adwokat, szef Batalionu Pracy i pracujący w Radzie Gospodarczej.

  • Judenrat
  • , cz.2 str.81