Imię: Kuba (Jakub?) Nazwisko: Drejer

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Kuba (Jakub?)
 • Drejer
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • ul. nieznana
 • Żyd
 • dobry
 • Mąż Krystyny. Należał do Komitetu Warszawskiego PPR. W getcie kierował wydziałem inteligenckim przy Komitecie Dzielnicowym. Miał dobry wygląd. Wyszedł z getta w czasie wielkiej akcji, bez zezwolenia partii.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działacze, konspiracja, wyjście z getta