Imię: Nieznane Nazwisko: Braun

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Braun
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Al. Szucha 25
 • Niemiec
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Oficer Gestapo. Przychodzi po przesłuchaniu Marysi Miller, zaczyna ją bardzo dokładnie mierzyć: obwód, długość, szerokość czaszki, zapisuje wszystkie wymiary i wydaje werdykt – według niego Marysia jest rasy aryjskiej. Zapowiada, że zostanie zwolniona, nakazuje jej jednak przynieść jak najszybciej metrykę. Marysia przynosi swoją sfałszowaną metrykę dzień później, Braun chwali ją za punktualność i zwalnia ją bez dalszych konsekwencji.

 • administracyjne, działania Niemców, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, gestapo/żandarmeria