Imię: Chaim Nazwisko: Borensztajn

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Chaim
 • Borensztajn
 • Wojtek Lachowicz
 • 1937-08-10
 • Łódź
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź, ul. Przejazd 21
 • Warszawa getto, ul. Łukiska 22
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • kosztowności, pieniądze
 • Pochodził z zamożnej zasymilowanej rodziny. . W czasie wojny znalazł się z rodzicami, Mojszem i Rywką oraz starszą siostrą Ruth, w Sandomierzu, gdzie mieszkała rodzina ojca, a następnie w Staszowie u rodziny matki. We wrześniu 1940 przyjechali do warszawskiego getta. W lecie1942 wraz z matką i siostrą zostali wyprowadzeni z getta przez Irenę Lachowicz i ukrywani przez Leona Bukowińskiego u jego ciotki w Radości (przez 3 miesiące), a następnie w jego mieszkaniu w Warszawie przy ul. Łukiskiej 22 do końca wojny. Chaim na krótkie okresy był oddawany także w inne miejsca. Po wojnie na krótko wrócili do Łodzi, ale wkrótce wyjechali do Niemiec, a w 1949 r. do Kanady.

 • życie prywatne / życie codzienne
 • dzieci, życie codzienne