Nieznana [domek na cmentarzu] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [domek na cmentarzu]
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , znajomi
  • Po wyjściu z getta Wanda Milsztajn z matką mieszkały u znajomej w domku na cmentarzu.